ประชุมหารือแนวทางการแสวงหาความร่วมมือระหว่าง ตร. กับหน่วยงานต่อต้านยาเสพติดและอาชญากรรมต่างประเทศ ประจำประเทศไทย (FANC)