Follow Us:

การค้ามนุษย์คืออะไร ?

ในเมืองเล็กๆแห่งหนึ่ง ทุกคนมีความฝัน ชายที่ฝันจะซื้อบ้านหลังใหม่ หญิงสาวที่ฝันถึงการท่องเที่ยวไปในโลกกว้าง และวัยรุ่นที่ฝันถึงการเข้าเรียนในมหาวิทยาลัย โดยในแต่ละตอนจะบอกเล่าถึงการทำงานของขบวนการค้ามนุษย์ที่ทำงานอย่างเป็นขั้นตอนจากการหาประโยชน์จากความฝันของคนเหล่านี้ นี่คือวิดีโอแอนนิเมชั่นความยาว 5 นาที ที่บอกเล่าตัวอย่างของการค้ามนุษย์ทำได้อย่างไร มันไม่ได้เกิดขึ้นทั้งหมดในทันที แต่มันประกอบไปด้วย 3 องค์ประกอบ คือ บทบาท วิธีการ และวัตถุประสงค์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ศูนย์พิทักษ์เด็ก สตรี ครอบครัว ป้องกันปราบปรามการค้ามนุษย์ และภาคประมง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ยินดีรับใช้หากท่านต้องการแจ้งเหตุ หรือ เบาะแส โปรดคลิกที่ปุ่มแจ้งเบาะแส

แจ้งเบาะแสด่วน โทร 1599