ประสานช่วยเหยื่อคนไทยในกัมพูชา ข้ามกลับไทยฝั่งสระแก้ว 103 คน พบติดโควิด 1 ใน 3