พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ หักพาล เยือนสิงคโปร์ ประชุมร่วมตำรวจสากล ยกระดับความร่วมมือในการป้องกันปราบปรามการค้ามนุษย์สู่ระดับสากล